I. Warunki Ogólne


1. Wydawcą Bonu upominkowego jest CER-FAR S.C. ul. Kościuszki 17,
59-700 Bolesławiec, NIP : 612-158-01-81,
sklep internetowy pod adresem :www.ceramikahenrys.pl

2. Firma CER-FAR S.C. jest zobowiązana do przesłania Nabywcy bonu upominkowego w postaci elektronicznej (e mail) w wybranej przez nabywcę kwocie. Jednocześnie firma CER-FAR S.C. zobowiązuje się do przyjęcia płatności za zakupy w formie bonu, nabywane przez osobę posiadającą bon.

3. Nabywca jest zobowiązany do przekazania firmie CER-FAR S.C. środków pieniężnych w wysokości równej wartości nominalnej bonu upominkowego.


4. Wartość bonu do wyboru przez kupującego to : 100PLN, 200PLN, 300PLN, 500PLN, 700PLN, 1000PLN (W WARTOŚĆ KUPONU NIE WLICZA SIĘ DOSTAWA PRODUKTÓW).

5. Bon upominkowy jest możliwy do wykorzystania tylko w sklepie internetowym : www.ceramikahenrys.pl

6. Bon posiada ważność 60 dni. Data jaką należy uznać za początek ważności bonu to dzień jego zakupu .

7. Zakupiony Bon upominkowy nie podlega zwrotowi.

8. Niewykorzystanie Bonu w wyznaczonym terminie będzie skutkowało utratą możliwości jego zrealizowania. Niewykorzystany Bon nie podlega reklamacji oraz zwrotowi środków pieniężnych

II. Realizacja Bonu upominkowego


1. Nabywca może wykorzystać kwotę wskazaną na zakupionym Bonie w sklepie internetowym należącym do firmy CER-FAR S.C: www.ceramikahenrys.pl

2. Każdy zakupiony Bon posiada kod, który widnieje w systemie zakupowym należącym do firmy CER-FAR S.C.

3. BON należy wykorzystać jednorazowo w pełnej kwocie. Można dokonać zakupu w wyższej kwocie za dopłatą różnicy.

4. Jeśli Nabywca nie wykorzysta pełnej kwoty bonu upominkowego, różnica kwoty nie podlega zwrotowi.

5. Zakupiony Bon upominkowy na stronie firmy CER-FAR S.C. : :www.ceramikahenrys.pl
Jest wydawany tylko raz. CER-FAR S.C. nie bierze odpowiedzialności za zniszczone lub zgubione bony. Zakup należy udokumentować kodem, który jest wysyłany tylko raz.

6. Ceramika CER-FAR S.C zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia bonu upominkowego w zamian za wydanie towaru jeśli : bon będzie poddany wątpliwości do jego autentyczności, zostanie zniszczony, będzie nieczytelny. W takich przypadkach bon będzie uznawany za nieważny.

III. Postanowienia końcowe


1. Nabywca Bonu upominkowego jak również osoba posiadająca bon wydany przez CER-FAR S.C oświadcza, że zapoznał się z zasadami i treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wymienionych zasad.

2. Zakup bonu stanowi potwierdzenie, Nabywcy jak również osoba posiadająca bon zgadza się i akceptuje wszelkie warunki zawarte w powyższym regulaminie.